Efshagar.af

Unverified

درخواست رشوت در اداره ثبت احوال نفوس کابل

11:10 Dec 10 2014 Kabul

Description
از آنحایی که مشکلات زیاد است و هزینه ها بالا و نبود قانون هم چالش عمده ما مردم بدبخت ...
به اساس مشکلی که داشتم به کابل آمدم و خواستم از فرصت نیز استفاده کرده و پاسپورت بگیرم و به همین منظور چون از هرات بوده ام و میخواهم از کابل پاسپورت بگیرم مجبورا باید تذکره را برای تاییدی به ریاست ثبت احوال و نفوس کابل میبردم و بردم !!!به غرفه مربوط مراجعه کردم ،شخص موظف گفت:مربوط ما نیست برو شعبه معاونیت! و من هم رفتم ...
در مقابل شعبه معاونیت در حدود 70-80 نفر در انتظار بودند و همه منتظر یک امضاء معاون ثبت احوال نفوس !ولی او با الفاظ رکیک و زشت مردم را صدا میکرد و حتی عریضه یک نفر را بر رویش زد و گفت برو دستت آزاد هر چی میخوای بکن !و عریضه اش را امضا نکرد و از تخم راستش جواب داد!
به بقیه اشخاص منتظر نیز گفت بروید به شعبه ریس تا او کارتان را انجام دهد من کار نمیکنم :تعطیل ، به شعبه ریس مراجعه کردیم وی نیز همان لحظه از جایش بلند شد و میخواست طوری که معلوم میشد به بازار برای خرید دریشی برود!(این را میگم چون داشت از یک مامور دیگر ثبت احوال نفوس آدرس یک فروشگاه را میگرفت). به من و بقیه مراجعین نیز گفت بروید به شعبه معاون من زنگ میزنم تا کارتان را انجام دهد ... (دروغ).
به شعبه مذکور مجددا مراجعه کردیم(شعبه اتاق بغل دست اتاق معاون بود) ولی کسی حضور نداشت به شعبه دیگری که او نیز صلاحیت امضاء کردن و تاییدی تذکره های هرات را داشت مراجعه کردم ولی وی از امضاء و تاییدی امتنا کرد و گفت تاییدی بند است!! من هنگ کردم و شنیده بودم که مثلا امر جواسیر بند باشد ! امر پاسپورت بند باشد! دیگر تایید نمودن اینکه این تذکرده اصلی است و جعلی نیست ! چی قسم بند شده میتواند؟
بعد از اصرار زیاد من ولی گفت که بچش آدم خوب کو مالوم مییشی! کارته میکونوم مگم مصرفش زیاد میشهه!!!! گفتم یعنی چی؟ گفت 2300 افغانی بتی میشه!!!نتی نمیشه!!!
برای یک لحظه فکر کردم یک پارچ آب یخ رویم ریخته شده است و از بی شرمی این مامور که به طور مستقیم از من رشوت درخواست میکند مرا حیران زده کرد! من هم به طرفش نگاه کرده و برایش گفتم واقعا انسان کثیف هستی! چون سندی از این گفته اش نداشتم نشد به جایی شکایت کنم!
Additional Data
Amount in Afghani:: 2500
Gender: Male

Credibility: UP DOWN 1
Leave a Comment
Name:
Email:
Comments:
Security Code:
12 + 4 =

Additional Reports

این بی انصافی است

14:06 Jan 20, 2015

Kabul, 0 Kms

تحویل داری روغنیات شاروالی

11:51 Jan 13, 2015

Kabul, 0 Kms

رشوت در احوال نفوس کابل

10:56 Jan 08, 2015

Kabul, 0 Kms